در این سمینار کارشناسان بهره برداری ، دیسپاچینگ ، مهندسی _ نظارت و مسئولین پروژه های امورهای شهرستان و نواحی یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با انواع قطع کننده های فشار ضعیف آشنا شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo