به گزارش برق نیوز، مهندس سعید علیشاهی مدیر دفتر تحقیقات در رابطه با اهداف برگزاری این سمینار گفت: آشنایی همکاران با کاربرد، مزایا و استفاده از فناوری نانو در صنعت برق و شرکت توزیع برق مشهد از جمله اهداف این سمینار است.

وی در ادامه به تشریح و معرفی تکنولوژی نانو، تاریخچه و کاربرد نانو در صنایع نفت، دریایی، خودرو و برق پرداخت و گفت: نانو در صنعت برق و در بخش های تولید انرژی، انتقال، توزیع، الکترونیکی و مهندسی مواد، کاربرد زیادی دارد.مهندس علیشاهی با اشاره به مزایای نانو در توزیع انرژی به ویژه در توزیع برق و به دستاوردهای تحقیقاتی شرکت توزیع برق مشهد در کاربرد نانو پرداخت و گفت : پروژه های نقش نانو در افزایش سطح عایقی کابل ها، تأثیر پوشش نانو بر روی کاهش جذب آلودگی چراغ های روشنایی، بررسی تأثیر استفاده از پوشش نانو بر روی ترانسفورماتور از جمله دستاوردهای تحقیقاتی توزیع برق مشهد است .

 وی در خاتمه گفت: برای استفاده از نظرات، ایده ها، انتقاد و پیشنهادهای همکاران در حوزه تحقیقاتی آماده همکاری و تعامل هستیم.شایان ذکر است این سمینار با توجه به اهمیت و کاربرد تکنولوژی نانو وتأکید استانداری خراسان رضوی مبنی بر برگزاری سمینار یاد شده در سطح ادارات، شرکت ها و نهادهای استان و مشهد از سوی دفتر تحقیقات توزیع برق مشهد و توسط مهندس نوید عقلی کارشناس دفتر تحقیقات و خانم فاطمه زمانی نماینده و رابط نانو برگزار شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo