سمینار معرفی تکنولوژی نانو و کاربرد آن در صنعت توزیع برق با حضور جمعی از مدیران، بهره برداران، کارشناسان فنی، رئیس اداره طرح و نظارت امورها و رئیس اتفاقات امورهای شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo