به گزارش برق نیوز، مهندس محمد اله داد مديرعامل اين شركت، تجزيه و تحليل خطرات و صدماتي كه در اثر عوامل طبيعي و يا عوامل انسان ساز ممكن است توزيع برق را با مشكل مواجه و تداوم خدمات رساني را مختل كند را ازجمله اهداف برگزاري اين كارگاه آموزشي عنوان كرد.

وي گفت: اين كارگاه با حضور كارشناسان و مديران ارشد شركت هاي توزيع نيروي برق استانهاي مركزي، قم ،اصفهان، لرستان و همدان وبا حضور سخنرانان و مدرسين نخبه كشوري در حوزه مديريت بحران و پدافند غير عامل برگزار مي شود.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي تصريح كرد: تشريح اهداف و برنامه ها و گزارش اقدامات انجام شده كارگاه مديريت بحران و پدافند غير عامل بخش توزيع، تبيين تهديدات و مخاطرات بخش توزيع، آسيب شناسي بخش توزيع در برابر اقدامات خصمانه، انجام فعاليتهاي كارگاهي در خصوص موارد تدريس شده،طرح تجربه مديريت بحران بخش توزيع در دوران دفاع مقدس وتهديدات صنعتي در حوزه صنعت برق از جمله برنامه هاي اين كارگاه آموزشي است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo