مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي از برگزاري كارگاه آموزشي تسهيل مديريت بحران و پدافند غير عامل توزيع برق در اواخر ارديبهشت ماه در ساوه خبرداد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo