به گزارش برق نیوز به نقل از دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، يكدوره كارگاه آموزشي مديريت استراتژيك ويژه ي مديران و معاونين به منظور بازنگري در برنامه ریزی استراتژیک اين شركت كه نقش کلیدی در موفقیت سازمان داشته  و با تدوين درست اين برنامه و درصورت اجرای صحیح و به موقع، موجب تعالی و پیشتازی شركت مي شود برگزار گرديد.

یک برنامه استراتژیک می تواند عملکرد شركت را بهبود بخشد. اعضای یک سازمان در لابلای کارهای وظیفه ای ثابت و چالش های روزانه سردرگم می شوند و ممکن است که جهت اهداف سازمان را گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند. یک برنامه استراتژیک می تواند، نه تنها درک اعضا از اهــداف را بیشتر کند بلکه تفکر آینده گرا را برمبنای درک مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند. همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک فعالیت کنند، بسیار موثر و اثـــربخش می شود.اين  بخشي از مطلبي بود كه در دوره آموزشي ” مديريت استراتژيك” توسط دكتر دهستاني به مديران ارشد شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ارائه گرديد.

مهندس كاظمي مديرعامل اين شركت به عنوان يكي از حاضرين در جلسه نيز به اهميت راه اندازي درست ودقيق برنامه استراتژيك در شركت تاكيد كرد و گفت: طراحی استراتژی های اثربخش و پیاده سازی موفقیت آمیز آنها در اينشركت مستلزم بسترسازی، فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز، برخورداری از قابلیت ها و نیز بلوغ کافی در ابعاد مختلف است ؛ از این رو ضروری است که در آغاز پروژه، وضعیت کنونی سازمان از حیث جنبه های مختلف مرتبط با استراتژی مورد اندازه گیری، ارزیابی و تحلیل قرار گیرد تا بتوان از بروز چالش های بالقوه احتمالی که منجر می شود موفقیت پروژه در مراحل بعدی به مخاطره بیافتد جلوگیری شود. در حقیقت، ارزیابی آمادگی نه تنها سطح فعلی قابلیت ها و بلوغ سازمان را برای طراحی و اجرای استراتژی مشخص می نماید بلکه علاوه بر آن حوزه هایی را که نقاط ضعف سازمان در این رابطه به شمار می آیند نیز تعیین می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo