مانور جمع آوری انشعابات غیر مجاز در شهرستان جیرفت با همکاری پلیس برق و به همراه گروه اعزامی از صدا وسیما در برخی از مناطق وروستاهای اطراف شهرستان جیرفت برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo