به مناسبت گدامیداشت هفته پدافند غیر عامل و جهت ارزیابی سطح آمادگی مولدهای اضطراری مستقر در اماکن، مانور آماده به کار بودن مولدهای اضطراری و مانور قطع و وصل تجهیزات پست ها بصورت فرمان از راه دور در شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo