نخستین گردهمایی مشترک با دبیران شورایاری محلات شهر تهران به میزبانی شرکت توزیع برق تهران بزرگ و به همت گروه هماهنگی سازمانهای خدمات شهری دفتر هیت مدیره و حسابرسی مدیریت برگزار می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo