رئیس هیات مدیره شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) گفت: خام فروشی خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و انتظار می رود دولت گام های جدی تری در مقابله با این مساله و ارائه مشوق برای تقویت تولید داخلی بردارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo