در هشتمین گردهمایی ایمنی توزیع برق شهرستان فاروج در سال جاری که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی در محل امامزاده آق باغ برگزار شد، بر تحلیل صحیح حوادث بخیر گذشت، تاکید شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo