مهندس داوود کامگار دبیر انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) گفت: هفتمین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان این دانشگاه جمعه 21 آبان 95 در محل این دانشگاه برگزار می گردد و اعضای هیئت مدیره و دبیر جدید انجمن برای دو سال آینده انتخاب خواهند شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo