به گزارش برق نیوز، با همكاري دفتر آموزش و دفتر ايمني شركت توزيع نيروي برق اهواز همايش ايمني و سلامت درسالن اجتماعات دانشكده شهيد عباسپور صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.

در اين همايش كه با حضور مديران ،كاركنان شركت، اساتيد دانشگاه و كارشناسان اداره كار برگزار شد، در ابتداي جلسه يداله حضرتي مدير عامل شركت توزيع نيروي برق اهواز گفت: اهميت برق در توسعه امروز چنان زياد است كه نمي توان نقش آنرا ناديده گرفت. تامين برق مطمئن و پايدار از جمله وظايف اصلي ماست كه در حال حاضر سرمايه هاي انساني ما در حال انجام آن هستند. سرمايه هاي انساني با تجربه آگاه هستند،كه با هوشمندي ساير سرمايه ها را جهت مي دهند و جامعه را در مسير تعالي حركت مي دهند.

يداله حضرتي با اشاره به لزوم دستيابي به دانش جديد در خصوص ايمني و سلامت كار گفت:تغييرات لحظه اي ايجاد شده در دنياي امروز تعاريف جديدي بوجود آورده كه ايمني صرفا استفاده از تجهيزات و لوازم مخصوص نيست بلكه شناخت پيچيدگيهاي فكري و روحي انسان كاركنان و عوامل انگيزشي موجب كاهش تلفات و حفاظت از سلامت افراد خواهد شد.

وي در ادامه گفت:دريك حادثه نبايد دنبال يك علت خاص گشت بلكه مجموعه اي از عوامل دست به دست هم مي دهند و مهمترين وظيفه ما شناخت تك تك عوامل و از بين بردن آنها و ايجاد محيط امن براي كار و فعاليت است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز با اشاره به پيك بار 2367مگا واتي گفت: با وجود گرماي شديد هوا و افزايش پيك بار، توانستيم از اين مرحله با سربلندي عبور كنيم و اين موفقيت مرهون تلاش و كوشش سرمايه هاي انساني شركت است كه در صورت بي توجهي به نيازها ورفع موانع و عوامل ايجاد حادثه نمي توانستيم از اين شرايط سخت به سلامت عبور كنيم.

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق اهواز افزايش تلفات انساني را دور شدن از مسير اصلي و هدف نهايي دانسته و گفت:وقتي در انجام خدمت رساني در حوزه برق تلفات انساني بالا برود نشان دهنده گم شدن هدف است ،زيرا غايي ترين هدف ما رفاه انسان است و رفاه و سلامتي و امنيت و ايمني مهمترين ملزومات بشمار مي روند.

حضرتي افزايش آگاهي و استفاده از تجارب گذشته را از عوامل مهم جلوگيري از تكرار حوادث حين كار دانست و گفت:با افزايش آگاهي و آموزش مستمر كاركنان و به روز بودن دانش آنها مي توانيم از بروز خطرات جلوگيري كنيم و اين نتيجه حاصل نمي شود مگر اينكه بحث ايمني را عميق تر و گسترده تر بررسي كنيم.

در ادامه جلسه دكتر شيرالي استاد دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز مهمترين عامل جلوگيري از حادثه و افزايش ايمني را تغيير فرهنگ دانسته و گفت: تغيير نگاه و فرهنگ افراد در دراز مدت از سرمايه هاي مادي و معنوي جامعه حفاظت مي كند.زيرا هر حادثه اي كه بوجود مي آيد در سطح كلان هزينه هاي زيادي براي ما ايجاد مي كند و آمار جهاني نشان مي دهد 3/3ميليون مرگ در سال مربوط به حوادث است.كه 4./.در صد توليد ناخالص جهاني معادل 25/1تريليون دلار را شامل مي شود.

اين استاد دانشگاه در ادامه گفت:يكي از ضعفهاي موجود در كشور ما فقدان بانك اطلاعاتي است كه باعث شده بسياري از عوامل ايجاد حادثه در حين كار بررسي،شناخته ،مدون و موشكافي نشوند زيرا مي تواند به جلوگيري از حوادث منجر شود.

شيرالي عمل انساني را مهمترين علت وقوع حادثه برشمرد و گفت:اينكه مي گويند تجهيزات باعث بروز حادثه شده است اشتباه مي باشد، زيرا در نهايت اين عامل انساني است كه باعث بوقوع پيوستن حادثه در محيط كار مي گردد.

وي با اشاره به مباحث جديد مورد مطالعه دركاهش حوادث حين كار و ايمني گفت: در حال حاضر بحث قابليت انسان مطرح است و اينكه چقدرميتوانددرموضوعات پيچيده، دقيق و عاري از خطا باشد، زيرا مطالعات نشان مي دهند عامل بيش از 90درصد حوادث انسان است.

در ادامه همايش خانم دكتر سارا صفايي متخصص طب كار با اشاره به اهميت آزمايشات قبل از استخدام گفت: آزمايشهاي قبل از استخدام و حين كار و پايان كار مي تواند به ما اطلاعات كامل و جامعي از نيروي انساني و ظرفيت و توانايي هاي پرسنل و همچنين آگاهي دقيق از توانايي كارگر جهت كار مناسب و همچنين تاثي از عوامل محيطي بر سلامت كار را بدهدكه در نهايت تامين كننده حقوق متقابل كارگران و كارفرمايان دانست.

دكتر صفايي در ادامه همايش افزود: هدف از انجام معاينات پزشكي در مرحله اول به ما اين امكان را مي دهد كه نيروي استخدام شده توانايي و استعداد انجام چه كاري را دارد و باعث مي شود اطلاعات بهداشتي و روحي ورواني كار گر در تصميم گيري هاي ما براي كارگر تاثير دقيق بگذارد.

در ادامه مراسم آقاي سواري بازرس اداره كار به بيان مواردي از قانون كار در خصوص ايمني و سلامت كارگران پرداخت. سپس مهندس صديقي مدير ايمني اين شركت نيز به ارائه ديدگاههاي خود در حوزه ايمني پرداخت.

در پايان اين همايش يك روزه از كارگران نمونه شركت توزيع نيروي برق اهواز در حوزه ايمني با اهداء لوح سپاس و جوايز نقدي، تقدير به عمل آمد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo