به گزارش برق نیوز، همایش آشنایی با فرآیند عقد قرارداد مربوط به خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر محدود به ظرفیت انشعاب در استان کرمان برگزار گردید.

این همایش به منظور آگاه سازی و آشنایی با فرآیند عقد قرارداد مربوط به خرید تضمینی برق از منابع تجدید پذیر محدود به ظرفیت انشعاب و در راستای ارائه خدمات به مشترکین متقاضی در شهرستان های مختلف کشور و با حضور مدیر دفتر برق و انرژی روستایی– فتوولتائیک سازمان انرژی های نو ایران، مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق شمال و جنوب استان کرمان، مدیران و نمایندگان ادارات برق شهرستان های تابعه این استان، مدیران کل و مدیران استانی کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان کرمان برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo