همایش آمار و اطلاعات با عنوان; جایگاه تعالی بخشی آمار و اطلاعات در سازمانها و چگونگی فرآیند تولید داده و آمار در یک سازمان ; با حضور معاون آمار و اطلاعات دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو ، مدیران و کارشناسان صنعت آب و برق استان زنجان در امور برق شمال زنجان برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo