در راستای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه برق و به منظور افزایش آگاهی خانواده ها، همایش مدیریت مصرف انرژی ویژه معتمدین فعال بنیاد شهید غرب استان مازندران به همت دفاتر مدیریت مصرف و نماینده امور بانوان شرکت توزیع برق غرب مازندران و امور بانوان بنیاد شهید نوشهر برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo