پنجاه ويكمين جلسه شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو درخوزستان باحضور مديران عامل سازمان آب و برق خوزستان، شركت هاي برق منطقه اي خوزستان، توزيع نيروي برق خوزستان، توزيع نيروي برق اهواز ، آبفاي خوزستان، آبفاي اهواز و آبفاي روستايي خوزستان به همراه دبير اين شورا به ميزباني شركت برق منطقه اي خوزستان درمهمانسراي اين شركت در اهواز تشكيل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo