كارگاه آموزشي به همراه جلسه هم انديشي با عنوان ;چالش هاي توسعه و بهره برداري شبكه برق كشور با ورود حجم بالاي توان بادي به شبكه در آينده; در پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo