کارگاه آموزشی ;آشنایی با فرایند تولید برق از طریق بازیافت حرارت اتلافی در فرایندهای صنعتی و خرید تضمینی برق حاصل از این نیروگاه ها; در سانا برگزار می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo