سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ;آشنایی با کلیات، اصول، قوانین و مقررات مربوط به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی و وام های بین المللی; را در روز سه شنبه مورخ ١٣٩٤/١١/٢٠ از ساعت ١٣:٣٠ الی ١٦ در محل سالن شهید مطهری سازمان انرژی های نو ایران، برگزار نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo