این کارگاه آموزشی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان به منظور آشنایی اعضای سازمان نظام مهندسی رشته های مکانیک، معماری و برق با کاربرد و آموزش نرم افزار دیزاین بیلدر در همدان برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo