سومین جلسه کارگروه شناسایی چالشها و تدوین راهکارهای قراردادی پروژه های صنعت برق با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای ، سازمان توسعه برق ایران و شرکت توانیر در سطح معاونین طرح و توسعه و مدیران پروژه ها در شرکت برق منطقه ای زنجان برگزارشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo