برابر نیاز سنجی آموزشی انجام شده شرکت مهندسین دانشمند، مشاور بهره برداری و پروژه های سرمایه ای شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با هماهنگی دفتر نظارت بر بهره برداری و دفتر کنترل پروژه نسبت به برگزاری یک دوره آموزشی نظارت بر انجام عملیات خط گرم با دعوت جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه ستادی شرکت توزیع برق و حضور 50 نفر از ناظرین پروژه های بهره برداری و سرمایه ای اقدام نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo