بهای زیاد قبض های برق مردم ریگان در گرمای سوزان این منطقه کویری مردم را ناراضی کرده و کمک به کاهش بهای قبض ها با توجه به شرایط آب و هوایی توجه مسئولان را می طلبد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo