معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از کیفیت بخشی و رفع افت ولتاژ برق مناطقی از 8 شهرستان استان فارس با هزینه ای معادل 492 میلیون تومان در سالجاری خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo