مهندس قاضی زاده مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان در مراسم بهره برداری از امکانات ورزشی و رفاهی شرکت در شهرهای زنجان و قزوین طی سخنانی با اعلام این مطلب افزود: سفارش بزرگان و پیشوایان دینی به امر سلامتی و توجه بیشتر به ورزش و تحرک موید این مطلب می باشد که روح و روان سالم در گرو داشتن جسم سالم است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo