به گزارش برق نیوز، در راستای مصوبه وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک و در اجرای ردیف های مربوط به مولد های مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب، بهره برداری از 15 واحد نیروگاه فتوولتائیک خانگی به ظرفیت تجمعی 75 کیلووات در شهرستان مشهد آغاز گردید.

این گزارش می افزاید: هزینه سرمایه گذاری و احداث این نیروگاه ها صددرصد توسط بخش خصوصی تامین گردیده است. همچنین به منظور بهره مندی از مشوق های استفاده از صنایع داخلی، در این نیروگاهها از پنل های ساخت داخل استفاده شده است.

بر اساس ابلاغیه 19 اردیبهشت 95 وزیر محترم نیرو برق تولیدی توسط مولدهای مختص مشترکین برق وتا سقف ظرفیت انشعاب آنها، طی قرارداد خرید تضمینی بیست ساله به این شرح خریداری می گردد: نیروگاه بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر5700ریال بر کیلووات ساعت، خورشیدی با ظرفیت 100 کیلو وات و کمتر7000ریال بر کیلووات ساعت و خورشیدی با ظرفیت 20 کیلو وات و کمتر 8000 ریال بر کیلووات ساعت.همچنین نرخ پایه خرید تضمینی برق از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی ، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند ، متناسبا حداکثر تا 30 درصد افزایش می یابد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo