مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: با هزینه ای بالغ بر 35 ميليارد ريال ،پست برق موقت 132 كيلوولت سبزآب انديمشك برقدار و به شبكه سراسري برق متصل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo