با اعتباري بالغ بر 3ميليارد و 520 ميليون ريال بانك خازني 20كيلو ولت در پست 63/20 كيلو ولت جاده شيراز به عنوان ششمين مجموعه بانك خازني در سال جاري در شركت برق منطقه اي اصفهان به بهره برداري رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo