واحد چهارم نیروگاه اول سد شهید عباسپور وارد مدار شد. این مهم علاوه بر استفاده از نیروها و منابع داخلی، مبلغی بالغ بر پانصد میلیارد تومان صرفه جویی ارزی در برداشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo