به گزارش برق نیوز،اميركياني، مدير امور برق شمال زنجان در این رابطه گفت: در3 ماه اخير با به بهره برداري رسيدن پروژه هاي رفع ضعف ولتاژ شهر چورزق و روستاي قارقلي چم از توابع شهرستان طارم، افت ولتاژ برق اهالي اين مناطق مرتفع و به ميزان قابل توجهي شبكه هاي توزيع تقويت شد.

وی ادامه داد: براي اجراي اين پروژه ها تعديل بار وتقويت2 پست برق زميني عمومي به قدرت315 كاوآ و يك پست برق روشنايي با اعتباري بالغ بر یک ميليارد و 300ميليون ريال انجام شد.

کیانی افزود: طرح كاهش تلفات انرژي برق كه گام موثري در صرفه جويي انرژي در سطح استان و كشور را به خود اختصاص داده در 3 منطقه از شهرستان هاي طارم و ماهنشان با جايگزيني14 كيلومتر كابل خود نگهدار به جاي سيم مسي و كاهش شعاع تغذيه پست هاي برق زميني با نصب ترانسفور ماتور 100كاوآ در روستاهاي شيت طارم ، ميرجان ودوزكندماهنشان با صرف اعتبار 2ميليارد و 620ميليون ريال كمك بسزايي در كاهش ميزان تلفات انرژي كرده است.

وي تصريح كرد: در همين راستا و به منظور اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي توزيع برق كابل روغني 3 مورد فيدر مناطق مامالان ، منجيل وگيلانكشه كه از طريق پست 63 كيلو ولت گيلوان تغديه مي شدند، تعويض و ساماندهي شد و يك دستگاه پست200 كاوآ كه در نقطه حادثه ساز شهرستان ماهنشان در مجموع با اعتبار990 ميليون ريال جابجا و اصلاح شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo