همزمان با آغاز هفته دولت یازده طرح شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در بخش های بهینه سازی و احداث شبکه برقرسانی با اعتباری بالغ بر یک هزارو 700 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo