با احداث و راه اندازي 12 پروژه مهم برق رساني در استان هاي فارس و بوشهر با اعتباري معادل 31 ميليارد و 190 ميليون تومان، شرائط جديدي در جهت تحقق برق پايدار و مطمئن در استانهاي فارس و بوشهر ايجاد خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo