وزارت نیرو تعرفه‌های برق را به گونه‌ای اصلاح کند که فقط مشترکین پرمصرف در کانون افزایش قیمت برق قرار بگیرند در صورت با حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف فرصت برای سرمایه‌گذاری در سایر مسایل حوزه برق مهیا خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo