مدیر بهره برداری اداره برق شهرستان ایوان گفت: به منظور کاهش تلفات انرژی و افزایش قابلیت اطمینان خطوط برق رسانی ، شبکه توزیع برق در برخی از روستاهای ایوان بهینه سازی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo