پروفسور محمد شاهیده پور در سمینار تخصصی هوشمندسازی و ریزشبکه های برق گفت:در کشورهای فقیر و توسعه نیافته مسئله اصلی از ایجاد ریز شبکه ها برق رسانی است ولی در کشوری مانند ایران بهینه سازی می تواند مسئله اصلی باسد. برای ایجاد شبکه هوشمند باید ابتدا ریزشبکه ها را تشکیل دهیم که این امر نیازمند اطلاعات و مطالعات کافی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo