از حدود پانزده سال پیش که مذاکراتی هرچندناموفق برای ثبت جهانی شهر تاریخی توس انجام شد، دکل‌هایی که همانند شاخ بالای سر این شهر تاریخی رخ‌نمایی می‌کنند، عارضه‌ای بزرگ در راه ثبت بین‌المللی این مجموعه بوده‌اند

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo