معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های آب و برق بدون احتساب طرح‌های نیروگاهی و بخش خصوصی نیاز است، گفت: سالی ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و سرمایه‌گذاری در اختیار قرار ما می‌گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo