سومین همایش ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی توسط انجمن صنفی نیروگاه های ایران (اصنا) و به میزبانی نیروگاه شهید سلیمی نکا برگزار شده است. دفتر اصنا بیانیه پایانی این همایش را برای انتشار در اختیار برق نیوز قرار داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo