به گزارش برق نیوز، شرکت کنندگان در سومین همایش ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی انتظارات و اهداف خود را بشرح زیر اعلام کردند:

– انجمن صنفي نيروگاه هاي ايران( اصنا ) در خصوص تهيه بانك اطلاعاتي جامع و كامل ساخت داخل و آشنايي با تأمين كنندگان كالا و خدمات اقدامات لازم را معمول نمايد.

– نقشه راه و برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ساخت داخل تهيه و در چهارمين همايش ساخت داخل شيراز مطرح تا به تصویب برسد.

– به منظور مساعدت مالی به سازندگان متقاضی در خصوص تأسيس صندوق تعاون به مسئولين ذيربط شركت توانير پيشنهادهايي ارائه نمايند.

– چگونگی ارزيابي و رتبه بندي سازندگان و تأمين كنندگان كالا و خدمات در همایش به اطلاع نمايندگان شركت توانير رسيد و درخواست شد موضوع بطور مشترك در دستور كار شركت توانير و اصنا قرار گيرد.

– برگزاري مناقصات فقط در خصوص كالاهاي آمادة ساخته شده برگزار گردد، ولي براي قطعاتي كه براي اولين بار در كشور ساخته مي شود، موضوع با رعايت مفاد آئين نامه هاي شركت هاي مربوطه و حتي الامكان به صورت پروژه هاي ترك تشريفات و تحقيقاتي تعريف و مبادله گردد.

– نيروگاه ها خريد تجهيزات را با اولويت بندی، ساخت داخل، توجه به كيفيت و اختصاص امتيازهاي خاص، انجام دهند.

– با توجه به تخصيص تسهيلات و امتيازهاي ويژه به شركت هاي دانش بنيان، نيروگاه ها در زمان خريد تجهيزات با اولويت اين شركت ها، نسبت به ساخت داخل تجهيزات اقدام نمايند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo