به گزارش برق نیوز: سید محمد صادق زاده گفت: با عنایت به برخورداری ایران از منابع مختلف انرژی، با اشاره به اهداف جمهوری اسلامی ایران در پنج سال آتی در حوزه‌های مختلف انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر و توسعه سوخت های فسیلی پاک تر از جمله گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی پاک پرداخت.

مدیر عامل سانا همچنین به موضوع امنیت انرژی که شامل امنیت عرضه و تقاضای انرژی می باشد، پرداخت و تاکید نمود که تمرکز تنها بر روی یک محور منجر به تحقق اهداف همه جانبه نخواهد گردید.

 دستیابی به امنیت انرژی زمانی امکان پذیر است که تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بخش انرژی در یک تعامل مشترک بوده و با یکدیگر همکاری نمایند.

وی در سخنان خود به موضوع تغییرات اقلیمی و همچنین ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با هدف حرکت بسوی برنامه اقتصاد کم کربن در برنامه ششم توسعه در دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود و گفت: در این راستا وزارت نیرو اقدامات مهمی در توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، از جمله اعطاء مشوق هایی همچون افزایش زمان خرید تضمینی برق به ۲۰ سال از بخش خصوصی و اعلام قیمت‌های جذاب به تفکیک انواع فناوری، انجام داده است. تمهیدات به اجرا درآمده سبب شده است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر و پذیرفتن ریسک کمتر به این حوزه ورود نموده و به فعالیت بپردازند.

صادق زاده افزود: ایران معتقد است که به منظور تضمین نقش کلیدی انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه پایدار، پیش شرط‌ هایی می‌بایست مدنظر قرار گیرد. تشریک مساعی بین‌المللی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تبادل تجربیات میان همه کشورهای عضو، یکی از روشهایی است که می‌تواند منجر به دستیابی اهداف مورد نظر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر شود.

 این همکاریها در زمینه تولید انرژی همگانی از طریق بنا نهادن یک چارچوب منسجم جهت پشتیبانی از ترویج و توسعه کاربرد انرژی در کشورهای در حال توسعه میسر می‌شود؛ همچنین ارتقاء تحقیق و توسعه (RD) با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری انرژی‌های تجدیدپذیر در بازارهای انرژی موجود از اهداف اصلی در این زمینه است. توجه به این موارد به واقع نقش کلیدی انرژیهای تجدیدپذیر در ارتقاء توسعه پایدار را تضمین می‌نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo