بیش از ۴۰درصد مصرف انرژی در استان مرکزی متعلق به مشترکین صنعتی است و هرچند در زمینه کاهش تلفات اقدامات مناسبی در استان انجام شده است امااین امر تلاش و جدیت بیشتری را می طلبد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo