مدیر امور برق بسطام اعلام کرد: در راستای پروژه کاهش تلفات شبکه توزیع برق، 8 هزار و 460 متر خطوط فشار ضعیف سیمی مناطق مختلف بسطام به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo