مدیرعامل شرکت تولید برق شهید مفتح گفت: تابستان امسال نیروگاه رکورد 22ساله ی تولید خود را شکست. پیش بینی می کنیم با حفظ ظرفیت تولید حداکثری تا دو سال آینده از برداشت آب از چاه ها بطور کامل بی نیاز شویم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo