مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: رعایت تمامی نکات ایمنی از سوی پیمانکاران پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار الزامی است. و پیمانکارانی که سطوح لازم ایمنی را برای خود و گروه اجرایی شان رعایت نکنند خلع یاد خواهند شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo