با تلاش و همت نيروهاي پرتوان برق لرستان اعتبار تخصيصي يكساله موضوع تفاهم نامه كاهش تلفات از محل اعتبارات داخلي توانير مبلغ 80 ميليارد ريال طي 8 ماه جذب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo