محمد آریان‌فر مدیر اداره برق شهرستان شهریار ضمن اشاره به عملکرد اداره برق در موضوع خاموشی معابر، تدابیر این اداره جهت جلوگیری از خاموشی در روزهای گرم سال و اوج مصرف برق در این فصل را تشریح کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo