براساس این اطلاعات و نقشه های ناسا مینیمم تابش مستقیم در ایران از ماکزیمم آن در کشور ها اورپایی بیشتر است با این حال تولید برق خورشیدی در قاره سبز چند برابر ایران است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo