انجمن نیروگاه های تولید پراکنده با نام ;انجمن تولید کنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و بردوت ایران; به شماره 444 در اتاق بازرگانی ایران و با تعداد 26 نیروگاه در حال بهره برداری به ثبت رسید و در حال افزایش اعضا و گسترش فعالیت های خود است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo