در ديدار صورت گرفته مدير عامل اين شركت با مديركل صداو سيماي مركز كرمان راه هاي همكاري متقابل در جهت اطلاع رساني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش برق نیوز، در ديدار صورت گرفته مدير عامل اين شركت با مديركل صداو سيماي .مركز كرمان ؛راه هاي همكاري متقابل در جهت اطلاع رساني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

بنا به اين گزارش در اين ديدار كه به مناسبت انتصاب مدير كل جديد صداو سيماي مركز كرمان آقاي رمضاني صورت گرفت؛مهندس مهدوي نيا . ضمن ارائه گزارش از حوزه فعاليت اين شركت ؛به بيان اقدامات شاخص شركت در سال گذشته پرداخت.

وي برخي از اين خدمات و فعاليتها را شامل :تهيه و توزيع كتابچه هاي مرتبط با استفتائات مراجع تقليد در خصوص استفاده غير مجاز از برق و فعاليتهاي مرتبط با راه كارهاي كاهش تلفات در بين روحانيون مناطق تحت پوشش جهت اطلاع رساني از طريق مساجد و خطبه هاي نمازهاي جمعه؛تهيه و پخش برنامه هاي مستند در رابطه با راه كارهاي مديريت مصرف؛انشعابات غير مجاز و انرژي هاي نو از سيماي كرمان؛پخش تيزر تبليغاتي سامانه پرداخت قبوض برق و… اشاره نمود.

در ادامه مهدوي نيا خواستارتعامل و همكاري بيشتر صدا وسيماي مركز كرمان در جهت آگاهي به مردم در زمينه هاي ساخت برنامه هاي مرتبط با مديريت مصرف وساير برنامه هاي مرتبط با انشعابات غير مجاز و …شد.

مدير كل صدا وسيماي مركز كرمان نيز ضمن تشكر از زحمات مجموعه توزيع برق در امر خدمت رساني گفت؛وظيفه اصلي رسانه ملي اطلاع رساني و پوشش فعاليتهاي مهم و ملي مي باشد
رمضاني گفت صدا وسيماي كرمان امادگي دارد كه در رابطه با پوشش خبري فعاليتهاي اهم شركت و همچنين اشاعه فرهنگ مديريت مصرف برق و ساير موارد مورد نياز آن شركت به صورت مشاركتي همكاري و تعامل داشته باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo